เทศบาลโคราช อบรมพัฒนาองค์กรชุมชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 ม.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช อบรมพัฒนาองค์กรชุมชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง