เทศบาลโคราช :อบรมทักษะวิชาชีพหลักสูตร ยาดมสมุนไพรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2566

วันที่ 27 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น.
นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และประชาชน ร่วมการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ยาดมสมุนไพรโบราณ พิมเสนน้ำอโรม่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 2
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช อบรมทักษะวิชาชีพหลักสูตร ยาดมสมุนไพรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2566