เทศบาลโคราช  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 ระดับประเทศ

วันที่ 27 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 ระดับประเทศ