เทศบาลโคราช !!! ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดและสถานที่สำคัญ หวังกระตุ้นศก.

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดและสถานที่สำคัญของเมืองนครราชสีมา ตามนโยบายเทศบาลนครนครราชสีมา โดย นายกฯ ประเสริฐ บุญชัยสุข นำคณะ นักเรียน ครู อาจารย์ โรงเรียน กีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา จำนวน 80 คน. ร่วมโครงการ.โดย นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นวิทยากร บรรยาย โดยเส้นทางท่องเที่ยววัดสำคัญ ประกอบด้วย 1.วัดศาลาลอย 2.วัดพระนารายณ์มหาราช 3.วัด บึง 4.วัดพายัพ และ5.อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดและสถานที่สำคัญ หวังกระตุ้นศก.