เทศบาลโคราช สร้างขวัญกำลังใจ พนักงานรักษาความสะอาด

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 08.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด และพบปะพูดคุย พร้อมมอบเสื้อ ถุงมือ รองเท้าบูท ให้กับพนักงานรักษาความสะอาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่จอดรถยนต์งานรักษาความสะอาด (อู่หนองกระทุ่ม)

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช สร้างขวัญกำลังใจ พนักงานรักษาความสะอาด