เทศบาลโคราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

วันที่ 7 ส.ค.66 เวลา 08.00 น.
นายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พร่อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายนิติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อระบบการศาลยุติธรรมและวงการกฎหมายไทย ณ พระลานอนุสาวรีย์ ด้านหน้าบริเวณศาลอุทธรณ์ภาค 3

หมายเหตุ ; งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครนครราชสีมา ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย