เทศบาลโคราช : วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่ทักษะดิจิทัล

วันที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 “หลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่ทักษะดิจิทัล โลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน” และร่วมเสวนาทางวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 66 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่ทักษะดิจิทัล