เทศบาลโคราช !!! ลุ้ย ลอกผักตบชวาป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 28 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ลอกผักตับชวาออกจากคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณหลังหมู่บ้านเทคโนวิลเลจ เพื่อเก็บผักตบชวา ขยะที่กีดขวางทางน้ำ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และจะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ณ หมู่บ้านเทคโนวิลเลจ

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ลุ้ย ลอกผักตบชวาป้องกันน้ำท่วม