นครราชสีมา-วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มอบหมายให้ นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครราชสีมา ตลอดจน ผู้ประกอบการ ออกเดินรณรงค์ “Covid free setting เพื่อเปิดเมืองกับเทศบาลนครนครราชสีมา” โดยเริ่มรณรงค์ที่ หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา  ซึ่งเป็นการเตรีอมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมา และรองรับการเปิดเมืองโคราช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่จะถึง

 โดยเทศบาลนครฯ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง  ขับเคลื่อนมาตรการ COVID free Setting เพื่อรองรับการเปิดเมือง ตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้ประกาศให้มีการเปิดประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัด “อบรมมาตรการ COVID free Setting เพื่อการเปิดเมือง” ที่โรงแรม เซ็นเตอร์ พอยต์เทอร์มินอล 21 โคราช  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด  และรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งที่ 2 Thailand Biennale , Korat 2021 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ มีศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน  ถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวตอบสนองนโยบาย โดยใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยพื้นที่จัดงานส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ จึงเร่งขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมตามกลยุทธ์การเปิดเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมาให้สอดคล้องกัน 

 

รวมไปถึง เร่งรัดฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ให้ครอบคลุมสูงสุด โดยกำหนดให้มี COVID free Area ในเขตเทศบาลนครฯ หลายจุด ได้แก่  ศาลากลางจังหวัดฯ , อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี , วัดศาลาลอย , โรงแรม 62 แห่ง , ห้างสรรพสินค้า 7 แห่ง (The Mall, Central ,Terminal 21 .Lotus ,Big C) ,  ตลาด 3 แห่ง คือที่ ตลาดนัดเซฟวัน ,ตลาด Rn Yard และตลาดไนท์บ้านเกาะ ซึ่งเทศบาลนครฯ มีนโยบายขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองโคราช และเพื่อสร้าง “องค์กรปลอดโควิด” สำหรับสถานประกอบการต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร  ชมรมร้านทอง และผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ ด้านกีฬา ด้านสุขภาพ และความงาม เป็นต้น 

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม มาฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมกับเร่งรัดค้นหา และเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยมาตรการตรวจ ATK เชิงรุก กับทำ Active Case Finding  และดำเนินมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเข้มข้นในกลุ่มผู้ป่วยใหม่ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมดำเนินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร  COVID Free Setting  และป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  รองรับการเปิดเมืองโคราช กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเข้ามาในจังหวัด 

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !! ลุยเปิดเมือง Covid Free Setting หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด