เทศบาลโคราช ร่วมแถลงข่าว
“วันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี” 23 มีนาคม 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมงานแถลงข่าว “ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี”หรืองานย่าโมประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2566 รวม 12 วัน 12 คืน เพื่อเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ร่วมแถลงข่าว “วันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี” 23 มีนาคม 2566