เทศบาลโคราช  ร่วมงานสถาปนาปืนใหญ่ที่ 3 ครบรอบ 69 ปี

วันที่ 17 ก.ค.66 เวลา 10.00 น.
นายชาตรี วงศ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ครบรอบปีที่ 69 ปี ณ ฝ่ายยุทธการและการฝึก,ฝ่ายการข่าว กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี

หมายเหตุ :งานประชาสัมพันธเทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ร่วมงานสถาปนาปืนใหญ่ที่ 3 ครบรอบ 69 ปี