เทศบาลโคราช !!! ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น, รางวัลครูดีมีคุณธรรม นำวิถีไทย, รางวัลครูดีมีผลงานเชิงประจักษ์, รางวัลครูผู้ทรงคุณค่าพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น, รางวัลครูดีในดวงใจ, รางวัลพนักงานจ้างปฏิบัติงานสอนดีเด่น, รางวัลบุคลากรสนับสนุนการสอนดีเด่น, รางวัลคนดีศรีย่าโม มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖