เทศบาลโคราช!!! ระดมทีมแก้ไขปัญหาถนนในเขตเมือง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาปัญหาต่อเนื่องจากการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตเทศบาลฯ แผนการซ่อมแซมให้ระดับฝาปิดท่อสายสื่อสารให้เท่ากับผิวจราจร แผนการย้ายตู้ไฟที่ขวางฟุตบาททางเท้า โดยมี นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลาง

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ;เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช!!! ระดมทีมแก้ไขปัญหาถนนในเขตเมือง