เทศบาลโคราช !!! รณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์
ตั้งจุดบริการประชาชนในเส้นทางหลัก

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เดอะมอลล์นครราชสีมา เซนทรัลโคราช เทอร์มินอล 21 บริษัทกลางประกันภัย ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาล ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางถนนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยตั้งจุดบริการในเส้นทางหลัก ณ บริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา(ตรงข้ามวัดเลียบ)และจุดสกัดป้องปราบตามชุมชนต่างๆพร้อมคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการยังจุดบริการประชาชน จัดให้มีรถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) รถสุขาเคลื่อนที่ อุปกรณ์ลากจูง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและสมาชิก อปพร. ประจำจุดบริการ 24 ชั่วโมง ณ หน้าเทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! รณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ตั้งจุดบริการประชาชนในเส้นทางหลัก