เทศบาลโคราช !!! มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย 113 ราย

วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากเหตุอุทกภัย จำนวน 113 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,754.51 บาท โดยมีตัวแทนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย มารับเงินช่วยเหลือในวันนี้ จำนวน 16 ราย เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณที่มา ประชาสัมพันธ์เทศบาล : ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!!<br>มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย 113 ราย