เทศบาลโคราช !!! มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 69,100 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประสบภัย ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย