เทศบาลโคราช !!!
มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

วันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 08.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้บทบาทหน้าที่ เห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงออกในความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา มอบของขวัญกับเด็กและชมการแสดงของเด็กๆ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”