เทศบาลโคราช !!! พาเที่ยวงานศิลปะ Thailand biennale korat

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นไกด์กิตติมศักดิ์ ต้อนรับคณะคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด เที่ยวงานศิลปะ Thailand biennale korat โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาพร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอจังหวัดนครราชสีมา มากกว่า 60 ท่าน ร่วมส่งเสริมชมงานศิลปะวัฒนธรรม ส่งท้ายก่อนสิ้นสุดกิจกรรมดีๆ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ หน่วยงาน หรือองค์กรใด สนใจติดต่อ งานท่องเที่ยว เทศบาลนคร นครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่บริการพร้อมรถรางเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! พาเที่ยวงานศิลปะ Thailand biennale korat