เทศบาลโคราช ฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงในชุมชน นายกเล็กสั่ง จนท.ตรวจสอบความปลอดภัยของถังดับเพลิงทั่วเมือง หวั่นซ้ำรอย รร.ราชวินิตมัธยม

นครราชสีมา – วันนี้ (24 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม ชุมชนพาณิชย์เจริญ ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้ถังดับเพลิงให้กับชาวบ้านในชุมชนขึ้น โดยมีนายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสาธิต และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เทศบาลนครนครราชสีมา มาให้ความรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน สามารถใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุไฟไหม้ในเบื้องต้น ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในชุมชน โดยมีชาวบ้านในชุมชนพาณิชย์เจริญมาฟังการสาธิตกว่า 20 คน

ทั้งนี้นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิด จนทำให้นักเรียนชายของโรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานครเสียชีวิตนั้น ทางผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมาทุกคน ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เสียชีวิตด้วย ขณะเดียวกันนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ ได้ทำการตรวจสอบอายุการใช้งาน และสภาพถังดับเพลิงต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในตู้แดงฉุกเฉิน ในชุมชนทั้ง 98 ชุมชนอย่างเข้มงวด ซึ่งปกติแล้วก็จะมีการตรวจสอบสภาพและอายุการใช้งานอยู่แล้วทุกเดือน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเมื่อใช้งานแล้วจะมีความปลอดภัย 100% โดยในวันนี้ก็มีการมอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนเพิ่มอีกหลายแห่ง พร้อมกับมีการจัดอบรมเพื่อสาธิตวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ค่อนข้างมีบ้านเรือนหนาแน่น และมีถนนตรอกซอกซอยคับแคบ บางซอยรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไปไม่ถึง เข้าได้เฉพาะรถดับเพลิงขนาดเล็ก ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งตู้แดงฉุกเฉิน ที่มีถังดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ ของชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านมาหยิบไปใช้เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ เป็นการระงับเหตุไว้ตั้งแต่ต้นเพลิง ไม่ให้เกิดไฟลุกลามใหญ่โตขึ้น ก่อนที่รถดับเพลิงจะวิ่งเข้าไปถึง อันจะส่งผลไม่ให้เกิดความสูญเสียมาก ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงนายกเล็กสั่ง จนท.ตรวจสอบความปลอดภัยของถังดับเพลิงทั่วเมือง หวั่นซ้ำรอยรร.ราชวินิตมัธยม