เทศบาลโคราช !!! ประชุมเตรียมจัดศูนย์พักคอย

วันที่ 17 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสายชล มือขุนทด ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน งานการเงิน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation) ณ หอประชุมอาคารปรีดียาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) และ Home Isolation (HI) เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ณ ห้องประชุมเมืองย่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ภาพ/เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนคร นครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ประชุมเตรียมจัดศูนย์พักคอย