เทศบาลโคราช : ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2566

วันที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น.
นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมครั้งนี้มี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนคร:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช : ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2566