เทศบาลโคราช ประชุมจัดงาน “เดินเดิ่นโคราช”ที่จะขึ้น 1-3 กย.นี้

วันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานถนนคนเดิน “เดินเดิ่นโคราช” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนนี้ โดยมี ผอ.อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ประชุมจัดงาน“เดินเดิ่นโคราช”ที่จะขึ้น 1-3 กย.นี้