เทศบาลโคราช !!! ประชุมคณะผู้บริหารฯสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ

วันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามโครงการของเทศบาลและสรุปรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น
2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา


ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนคร:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ประชุมคณะผู้บริหารฯสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ