เทศบาลโคราช ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ความคืบหน้าของโครงการการต่างๆ

วันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสำนักกองต่างๆ ร่วมประชุมติดตามโครงการของเทศบาลและสรุปรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ความคืบหน้าของโครงการการต่างๆ