เทศบาลโคราช !!! ประชุมการจัดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมการจัดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาพื้นที่การจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครราชสีมา:ภาพเรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ประชุมการจัดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ