เทศบาลโคราช : บูรณะประตูชุมพล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สำรวจประตูชุมพล พบว่ามีการแตกร้าวของกำแพงเนื่องจากรากต้นไม้ โดยให้ดำเนินการสำรวจพร้อมซ่อมแซม ทาสีใหม่ เพื่อให้ประตูชุมพลเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนคราชสีมา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ขอบคุณงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช บูรณะประตูชุมพล