เทศบาลโคราช !!! ต้อนรับเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครภูเก็ต ดูงานเรื่องการบริหารจัดการด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าชั่วคราว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจุดผ่อนผันต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา;เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ต้อนรับเทศบาลนครภูเก็ต