เทศบาลโคราช !!! ต้อนรับอบต.ไชยราช ดูงานโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอเมืองสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.ไชยราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) และการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ต้อนรับอบต.ไชยราช ดูงานโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)