เทศบาลโคราช ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ

วันที่ 3 ก.ค.66 เวลา 14.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
1.โปรแกรมระบบบริหารงานประปา ด้านการจัดเก็บรายได้
2.ระบบการโอนเงินชำระภาษี ผ่าน QR-Code
3.งานสารบรรณ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ