เทศบาลโคราช ต้อนรับคณะนักศึกษา การททท.มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 16.30 น.นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และงานท่องเที่ยวเทศบาลนครนครราชสีมา
ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่4 การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 คน โดยเป็นผู้บรรยายและนำเที่ยวสถานที่สำคัญของเมืองโคราช เรื่มตั้งแต่กราบสักการะท่านท้าวสุรนารี บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความกล้าหาญของท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) และวีระสตรีชาวโคราช เรื่องอัศจรรย์ของซุ้มประตูเมืองโคราช จากนั้น นั่งรถรางชมคูเมืองโคราช และท่องเที่ยววัดสำคัญๆ ของเมืองโคราช เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมของเมืองโคราช

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ต้อนรับคณะนักศึกษา การททท.มหาวิทยาลัยศิลปากร