เทศบาลโคราช !!! ช่วยเหลือผู้ปกครองเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสพบครูประจำชั้นของบุตรหลานตนเองและทราบแนวทางปฏิบัติในความร่วมมือในการช่วยกันดูแลนักเรียนในปกครอง และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา: เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ช่วยเหลือผู้ปกครองเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2565