เทศบาลโคราช ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย 17 ราย

วันที่ 18 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุวาตภัย จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 107,016 บาท ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย 17 ราย