เทศบาลโคราช จัดอบรม Zero waste ประจำปี 2566

วันที่ 24 ก.ค.66 เวลา 13.30 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์(Zero Waste) ประจำปี 2566 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ;ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช จัดอบรม Zero waste ประจำปี 2566