เทศบาลโคราช จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 6 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมด้วยคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนให้สามารถพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียนได้ ณ ห้องประชุมวรปัญญาคม วัดบูรพ์

ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ : ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปี 2566