เทศบาลโคราช !!! จัดมหกรรมออกกำลังกาย “โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565”

วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 16.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ร่วมกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกาย “โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercises Expo 2022 Korat Sports City” และ “DPE_nub Call Korat 2022 “ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโคราชเมืองกีฬา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercises Expo 2022 Korat Sports City” และ “DPE_nub Call Korat 2022 “ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปโครงการดังกล่าวจะจัดกิจกรรมขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน พร้อมกันทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอทั้ง 32 อำเภอ

ขอบคุณข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ; ภาพ/ข่าว

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! จัดมหกรรมออกกำลังกาย “โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565”