เทศบาลโคราช จัดงานแห่เทียนพรรษา ปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช”

วันที่ 3 ก.ค 66 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” Korat : The City of Candle Light ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
หมายเหตุ; งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช จัดงานแห่เทียนพรรษา ปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช”