เทศบาลโคราช : โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ประจำปี 2566

วันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 07.30 น.นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช

ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ประจำปี 2566