เทศบาลโคราช !!! คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสาธารณภัย ประจำปี 2565

วันที่ 24 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ร่วมตรวจประเมินความพร้อมและพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการจัดการสาธารณภัย ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ; ภาพ:เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสาธารณภัย ประจำปี 2565