เทศบาลโคราช !!!ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 14.00 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพัฒนาเมืองนครราชสีมาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมด้วยการนำนวัตกรรม มาสนับสนุนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ : ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ