เทศบาลโคราช  กิจกรรมพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2566

วันที่ 12 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และทำนุบำรุงรักษาวัดให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าสาลวันงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช กิจกรรมพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2566