เทศบาลโคราช จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.66

วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น.นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน (CRS) พื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครนครราชสีมากิจกรรมปลูกต้นไม้ (วันสิ่งแวดล้อมโลก) และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ส่วนกำจัดขยะเทศบาลฯ ภายใต้โครงการบริหารจัดการด้วยระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.66 ณ ชุมชนบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขอบคุณ: งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราชจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.66