เทศบาลฯ โคราช !!! จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 13.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วย นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดการอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัยให้สอดคล้องกับอาชีพ โดยมี นายสมเกียรติ คำเพราะ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม-จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” และ นายวัศพล เนียมวัฒนะ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ บรรยายให้หัวข้อ “วินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)

ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ : ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลฯ โคราช !!! จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา