เทศบาลนคร นครราชสีมา ขอเชิญ นั่งรถราง ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองนครราชสีมา ฉลอง เมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี. และวันตรุษจีน 2566

1 กราบสักการะ ท้าวสุรนารี
6 ไหว้พระ วัดเก่าแก่ คู่ เมืองโคราช
-วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
-วัดพายัพ
-วัดอิสาน
-วัดบูรพ์
-วัดสระแก้ว
-วัดบึง
8 ขอพร ศาลเจ้าจีนโบราณ
-มูลนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึง
-มูลนิธพุทธธรรม ฮุก 31
-ศาลเจ้าวัดแจ้ง
-ศาลเจ้าแม่ทับทิม
-ศาลเจ้าพ่อไฟ
-ศาลเจ้าบุญไพศาล
-ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
-ศาลเจ้าพ่อเสือ

ติดต่อประสานงาน ได้ ที่ งานท่องเที่ยว เทศบาลนครนครราชสีมา
ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา
เบอร์ 1132. สายด่วนเทศบาล

ข่าวประจำวันเทศบาลนคร นครราชสีมา ขอเชิญ นั่งรถราง ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองนครราชสีมา ฉลอง เมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี