คลัสเตอร์ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 ลามไม่หยุด เทศบาลนครโคราชเร่งสกัด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในเขตชุมชนเทศบาลนครราชสีมา พบว่า ยังลามไม่หยุด ซึ่งคลัสเตอร์นี้ มีการระบาดไปยังชุมชนข้างเคียงด้วย เนื่องจากสภาพที่ตั้งของบ้านเรือนแต่ละชุมชนอยู่ติดๆกัน ค่อนข้างแออัด และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทำให้เชื้อแพร่กระจาย

ถึงกันได้ง่าย ต้องเร่งสกัดควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่ระบาดออกไปวงกว้างมากขึ้น ซึ่งนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ และผู้นำชุมชน ได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อแยกผู้ที่มีผลเป็นบวกออกมาเพื่อกักตัว และส่งตรวจหาเชื้อซ้ำ PCR เพื่อยืนยันผล

นอกจากนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่เหลือกว่า 4 พันคน ใน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง , ชุมชนวัดทุ่งสว่าง , ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย , ชุมชนศาลาลอยพัฒนา และชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 ก็ต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านด้วย ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปนอกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้เร่งทำความเข้าใจประชาชนให้รับรู้สถานการณ์ความรุแรงของโรค รวมทั้ง ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงอยู่ในขณะนี้

และจากการลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม ตรวจหาเชื้อเชิงรุก ล่าสุด วันนี้ (1 กันยายน 2564) คลัสเตอร์ชุมชนทุ่งสว่าง มีผู้ติดเชื้อยืนยันผลแล้ว 23 ราย และเชื้อแพร่ไปยังชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อ 11 ราย รวม 2 ชุมชนมีผู้ติดเชื้อแล้ว 34 ราย เทศบาลนครฯ ได้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 400 ราย ด้วยชุดตรวจ ATK พบผลบวก 50 ราย ส่งตรวจซ้ำยืนยันผล และให้กักตัวที่โรงแรมฟอร์จูนโคราช และบางส่วนกักตัวที่บ้านพักของตัวเอง พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ปกครองเทศกิจ อปพร. และ อสม. ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ที่มีการระบาด โดยเฉพาะจุดที่มีการเชื่อมต่อเส้นทางเข้าออกชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง

//////////////


//////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทศบาลนครโคราชเร่งสกัด คลัสเตอร์ชุมชนท้าวสุระ ซ.3 ลามไม่หยุด