วันที่ 17 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น.
นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดการอบรมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี 2566 เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
#Appkoratcity
#งานประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

 

ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น