เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก

สำรวจลูกน้ำยุงลาย 

นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย) และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สืบเนื่องจากช่วงนี้ไข้เลือดออกเริ่มระบาด “วิธีป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก 
◾️ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน และหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น
◼️ แต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาวเมื่อออกนอกบ้าน
◼️ ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ และภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
◼️ เลี้ยงปลาขนาดเล็กในบ่อหรืออ่างน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อนของยุงลาย เช่น ปลาหางนกยูง
◼️ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
◼️ รับวัคซีนไข้เลือดออก เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดงกี่ หากติดเชื้อก็จะช่วยลดความรุนแรงและความอันตรายของโรคได้
ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย  https://lin.ee/tEoZH6e
ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก