เทศบาลนครนครราชสีมา ช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย
วันที่ 15 มิ.ย.66 เวลา 10.00 น.
นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 เนื่องจากได้รับคำร้องจากประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 17 ราย ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 23 เม.ย.66 ได้รับความเดือนร้อนทำให้ที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยจำนวน 17 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 107,016.03 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
📲 ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 👉🏻 https://lin.ee/tEoZH6e
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมา ประชุมเพื่อช่วยเหลือประชาชน เหตุวาตภัยจำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 23 เม.ย.66