เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-13.30 น.
นายกประเสริฐ บุญชัยสุข มอบหมาย ที่ปรึกษา นายไพบูลย์ .นำนักเรียน รร.วัดสระแก้ว ป5-ป6. จำนวน100 คน ท่องเที่ยว เมืองโคราช วัด สำคัญ ในเมือง
วัดพายัพ , วัดอิสาน , วัดบูรพ์ , วัดบึง , วัดพระนารายณ์มหาราช โครงการเรียนรู้หลักสูตร ท้องถิ่น ของเรา เยี่ยมมากครับ ท่าน ผอ.บอกขอจัดอีกทั้งโรงเรียน
#โคราชเมืองน่าอยู่

ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมา นำนักเรียน ร.ร.วัดสระแก้ว ป.5-ป.6. ท่องเที่ยวเมืองโคราช วัดสำคัญในเมือง