วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของเทศบาลอย่างทั่วถึงและครอบคลุม คลอดทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนครนครราชสีมา
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 👉🏻 https://lin.ee/tEoZH6e
ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์เทศนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของเทศบาลอย่างทั่วถึงและครอบคลุม