เทศบาลนครนครราชสีมา จัดทริปนั่งรถราง ชมเมืองเก่า คู่เมืองโคราช
#นั่งรถรางชมเมืองเก่าคู่เมืองโคราช

วันที่ 15 พ.ย.2565 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครนครราชสีมานำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงคลกุลวิทยา อำเภอสีคิ้ว นั่งรถรางชมเมืองเก่า เล่างานศิลป์ ถิ่นย่าโม ในเขตเมืองเก่า สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดสร้างเมืองนี้ขึ้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ซึ่งแลนมาร์คมีดังนี้
– อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
– อาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี
– กำแพงเมืองเก่า
– ต้นโพธิ์
– วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
– อาร์ตแกลเลอรี่
– วัดศาลาลอย

สอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม)
เวลาทำการ : จ – ส. 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 044-251-445

#รถรางโคราช
#เที่ยวโคราช #ท่องเที่ยวโคราช
#ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
#บริการนักท่องเที่ยว
#ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
#ท่องเที่ยวเทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมา จัดทริปนั่งรถราง ชมเมืองเก่า คู่เมืองโคราช